Article Details
Posjet u okviru studijskog putovanja revizora iz Zambije

U sklopu Twinning projekta „Peer-to-peer institucionalna podrška Uredu Glavnog revizora u Zambiji“, u tjednu 13. – 17. lipnja 2022. nacionalni eksperti Glavnog revizora Zambije sudjeluju na studijskom putovanju u Hrvatskoj. Studijsko putovanje provodi se u okviru projektne aktivnosti 3.2 pod nazivom: Poboljšanje vještina i kapaciteta zaposlenika u Uredu Glavnog revizora u smislu primjene standarda koje postavlja Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija kao i druga međunarodno priznata tijela koja odobrava nacionalna vlada. Tijekom studijskog putovanja, eksperti Glavnog revizora iz Zambije sudjeluju na sastancima, prezentacijama i edukacijama u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA), te u Državnom uredu za reviziju (centralni ured u Zagrebu i regionalni ured u Splitu).

Glavne teme o kojima hrvatski stručnjaci upoznaju kolege iz Zambije su sljedeće:

1) Institucionalni i pravni okvir te organizacija i aktivnosti u ARPA-i; razlike u radu ARPA-e i DUR-a s naglaskom na ARPA-ine aktivnosti; javna nabava – najčešće pogreške u javnoj nabavi; IT revizija

2) Uloga i odgovornosti Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske – mandat i djelokrug rada; organizacijska struktura i ljudski resursi; metodologija rada i revizijski procesi; komunikacijske politike; razvojni procesi i postignuti rezultati; međunarodne aktivnosti; položaj i organizacija regionalnih ureda te revizija jedinica lokalne i regionalne samouprave – pristup i metodologija DUR-a.

 

Posjet u okviru studijskog putovanja revizora iz Zambije

Povratak
Dogodila se pogreška. Error: Unable to load the Article Details page.