Na ovoj internetskoj stranici koristimo kolačiće kako bi omogućili funkcioniranje i dostupnost svih dijelova internetske stranice te poboljšali funkcionalnosti i učinkovitost iste.

Politika kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjećujete (koristite) internetske stranice. Postoje različite vrste kolačića, no osnovna podjela kolačića je na: kolačiće prema izvoru (kolačići prve strane i kolačići treće strane), kolačiće prema trajanju (privremeni kolačići i trajni kolačići) te kolačiće prema funkciji (tehnički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za oglašavanje i analitički kolačići).

Tehnički kolačići

Ovi kolačići ne mogu se isključiti

Tehnički kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje internetske stranice i nije ih moguće isključiti.

Kolačići:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_49
 • userBrowsingCookie

Kolačići performansi

Kolačići performansi omogućavaju nam pregled pristupa našoj internetskoj stranici kako bi smo mogli unaprijediti performanse i sadržaj naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su stranice najpopularnije i kako se posjetitelji kreću našim stranicama. Svi podaci prikupljeni ovom vrstom kolačića su sumarni i anonimni. Ukoliko ih isključite nećemo znati kada ste i kako pregledavali naše stranice.

Kolačići:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju internetskoj stranici napredne funkcionalnosti i sadržaj. Mogli bi biti postavljeni od strane pružatelja usluge čije usluge smo dodali na naše internetske stranice. Ukoliko ne dozvolite ove kolačiće neki dijelovi stranice mogli bi raditi neispravno.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.

Marketinški kolačići

Marketing kolačići nam pomažu da poboljšamo komunikaciju prema našim korisnicima kroz personaliziranu povezanost prema društevenim mrežama i drugim servisima.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.

Klasa: 112-02/23-01/03

Urbroj. 327-01/23-2

Zagreb, 29.11.2023.

 

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/V,  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta

 

- Revizor -  5 izvršitelja na neodređeno vrijeme u Sektoru za reviziju ribarskog i poljoprivrednih fondova

 

Uvjeti:

-   završen diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski studij kojim se stjecala VSS ekonomske, pravne i druge društvene struke, humanističke, tehničke ili  prirodoslovne struke

 • 1 godina radnog staža u struci na odgovarajućim poslovima
 • certifikat ili odgovarajuće stručno ovlaštenje za revizora
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • hrvatsko državljanstvo

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju certifikat ili odgovarajuće stručno ovlaštenje za revizora, uz obvezu polaganja revizorskog ispita najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka probnog rada, uz napomenu da kandidati s certifikatom ili odgovarajućim stručnim ovlaštenjem za revizora imaju prednost pod jednakim uvjetima.

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku domovnice ili osobne iskaznice
 3. presliku diplome
 4. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o radnom stažu HZMO)
 5. presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 6. presliku odgovarajućeg certifikata za revizora

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu te dokaz o nezaposlenosti i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat se prima na radno mjesto uz obvezni probni rad od 6 (šest) mjeseci.

 

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju upotrebljeni su neutralno.

 

Rok za podnošenje prijave s točnom naznakom radnog mjesta je 15 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta s potrebnom dokumentacijom podnose se u elektroničkom obliku u jednoj cjelovitoj PDF datoteci na e-adresu: pisarnica@arpa.hr, s obaveznom naznakom u predmetu e-maila: ''Prijava na natječaj za radno mjesto revizor ''.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke ARPA obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radnopravni odnos.

Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi ARPA izvršila svoje pravne obveze u skladu s pravilima i propisima kojima je uređeno zasnivanje radnopravnih odnosa u javnim ustanovama, odnosno u javno pravnim tijelima.

Osobni podatci kandidata koji bude odabran temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno postupka odabira obrađuju se u svrhu zasnivanja radnopravnog odnosa. Predmetna obrade osobnih podataka je nužna kako bi se sklopio ugovor o radu.

Više informacija o tome kako ARPA prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka (na primjer, pravo na pristup, pravo na ispravak i slično), možete saznati putem Obavijesti o obradi osobnih podataka ili na način da se obratite, odnosno pošaljete upit na sljedeću adresu elektroničke pošte: službenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr.