Programi Europske teritorijalne suradnje

Na ovoj internetskoj stranici koristimo kolačiće kako bi omogućili funkcioniranje i dostupnost svih dijelova internetske stranice te poboljšali funkcionalnosti i učinkovitost iste.

Politika kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjećujete (koristite) internetske stranice. Postoje različite vrste kolačića, no osnovna podjela kolačića je na: kolačiće prema izvoru (kolačići prve strane i kolačići treće strane), kolačiće prema trajanju (privremeni kolačići i trajni kolačići) te kolačiće prema funkciji (tehnički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za oglašavanje i analitički kolačići).

Tehnički kolačići

Ovi kolačići ne mogu se isključiti

Tehnički kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje internetske stranice i nije ih moguće isključiti.

Kolačići:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_49
 • userBrowsingCookie

Kolačići performansi

Kolačići performansi omogućavaju nam pregled pristupa našoj internetskoj stranici kako bi smo mogli unaprijediti performanse i sadržaj naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su stranice najpopularnije i kako se posjetitelji kreću našim stranicama. Svi podaci prikupljeni ovom vrstom kolačića su sumarni i anonimni. Ukoliko ih isključite nećemo znati kada ste i kako pregledavali naše stranice.

Kolačići:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju internetskoj stranici napredne funkcionalnosti i sadržaj. Mogli bi biti postavljeni od strane pružatelja usluge čije usluge smo dodali na naše internetske stranice. Ukoliko ne dozvolite ove kolačiće neki dijelovi stranice mogli bi raditi neispravno.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.

Marketinški kolačići

Marketing kolačići nam pomažu da poboljšamo komunikaciju prema našim korisnicima kroz personaliziranu povezanost prema društevenim mrežama i drugim servisima.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica Programa. U veljači 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 7. rujna 2015. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država. U listopadu 2012. godine osnovana je Radna skupina za programiranje koja je započela s dogovorima oko uspostave upravljačke strukture budućeg programa i s radom na pripremi ključnog programskog dokumenta (programa suradnje). Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine.

 

INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da će Republika Hrvatska preuzeti dužnost upravljačkog tijela Programa. U svojstvu upravljačkog tijela, Republika Hrvatska zadužena je za sveukupnu koordinaciju procesa izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine.

 

INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. nastavak je suradnje dviju država, odnosno pograničnih regija iz prethodnog programskog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između dviju država sudionica programa. Značajna novost u novom programskom razdoblju leži u činjenici da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela programa i u tom svojstvu koordinira proces izrade ključnog programskog dokumenta (programa suradnje) te je započela s intenzivnim radom na njegovoj pripremi uspostavom Radne skupine za programiranje u kolovozu 2013. godine. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine.

 

U financijskom razdoblju 2007.- 2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u dva transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran), dok je u novom razdoblju 2014.-2020. proširena mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jugoistočna vrata i Središnja Europa), a područja koje će obuhvaćati ti programi će u teritorijalnom smislu uključivati cijelu Hrvatsku.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. U Programu sudjeluje deset država članica EU: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije te tri države nečlanice: Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ulogu Upravljačkog tijela obavljat će kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020.

U Programu transnacionalne suradnje Dunav sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (s dvije regije), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (s četiri regije). Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo nacionalnog gospodarstva, Mađarska. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

 

INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

U Jadransko-jonskom programu transnacionalne suradnje sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija. Upravljačko tijelo Programa je Regija Emilia-Romagna, Italija. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine.

 

Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014.-2020.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa u teritorijalnom smislu obuhvaća 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija). Upravljačko tijelo Programa je Grad Beč, Austrija. Program je odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. godine.

 

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.

1. INTERACT III 2014.-2020.

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. . Opći cilj programa INTERACT III je razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje. Na taj način, program je usredotočen na poboljšanje tri specifična područja:

1. Upravljanje i kontrola kapaciteta ETS programa


2. Kapaciteti u području europske teritorijalne suradnje u dostizanju i komuniciranju programskih rezultata

3. Upravljačka sposobnost za provođenje inovativnih pristupa, npr. kroz Europsku skupinu za teritorijalnu suradnju (EGTC), makro-regionalne strategije i suradnju u ostalim programima
 

2. INTERREG VC 2014.-2020.

INTERREG EUROPA promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju. To će biti učinjeno kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Program pokriva cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s proračunom od 359.000.000,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020.