Article Details
Koje dokumente priprema Tijelo za reviziju?

Tijelo za reviziju sastavlja:

(a) revizorsko mišljenje u skladu s člankom 59. stavkom 5. drugim podstavkom Financijske uredbe;

(b) izvješće o kontroli koje sadrži glavne nalaze revizija obavljenih u skladu sa stavkom 1., uključujući nalaze u vezi s nedostacima otkrivenima u sustavima upravljanja i kontrole, te predložene i provedene korektivne mjere.

Ako se zajednički sustav upravljanja i kontrole odnosi na više operativnih programa, propisani podaci iz prvog podstavka točke (b) mogu se objediniti u isto izvješće.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Povratak
Ispiši stranicu
Dogodila se pogreška. Error: Unable to load the Article Details page.